Светлината на мира от Витлеем

Светлината на мира от Витлеем

"Светлината на мира от Витлеем" на Австрийското радио и телевизия (ОРФ) предават от 1989 година скаути от Виена в повече от 20 страни в Европа. През 2000 година тя достига за пръв път Северна Америка.

Идеята за "Светлината на мира от Витлеем" се намира в тясна връзка с раждането на Исус. Това напомня за провъзгласяването на мира на пастирските полета преди повече от 2000 години. Предаването на "Светлината на мира от Витлеем" трябва да се прави колкото се може по-близо до празника Рождество Христово.

Много хора се посвещават да служат на мирното съвместно съществуване още от самото начало на разпространяването на "Светлината на мира от Витлеем", което е поставено през 1986 година. Затова има смисъл с тези хора и групи да се определи деня и да се извърши тържественото предаване на "Светлината на мира от Витлеем" на светски и църковни личности.

След това да се използва символ при всеки съответен повод, за да се запази традицията. За да се поддържа този съвременен рождественски обичай, трябва също така да се изпращат материали до пресата и същите да се разпространяват и чрез Интернет, като в тях се подчертава идеята за общността и неговия произход.