Austrijas radioraidītājs- miera gaisma no Betlēmes

Austrijas radioraidītājs- miera gaisma no Betlēmes

"Austrijas radioraidītājs- miera gaisma no Betlēmes" raida kopš 1989.gada no Vīnes vairāk kā 20 Eiropas valstīs. 2000.gadā izdevās pirmo reizisasniegt Ziemeļameriku. 

Ideja par "Austrijas raidītāju - miera gaisma no Betlēmes" ir cieši saistīta ar Jēzus dzimšanu. Tā atgādina par vairāk kā pirms 2000 gadiem ganiem klajā laukā pasludināto miera vēsti. Tādēļ, raidot iedzīvotājiem, galvenais mērķis ir tiešais Ziemassvētku tuvums. 

Daudzi cilvēki jau kopš Miera gaismas radīšanas aizsākumiem (1986) veltī sevi savstarpējam miera darbam. Tāpēc ir lietderīgi kopīgi ar šiem cilvēkiem, grupām ievērot vienotu raidlaiku, pēc iespējas koordinēt laicīgos un baznīcu svinīgos raidījumus. Simbolu iekļaut tad, kad ir radies tam atbilstošs iemesls. Norādījumiem par par mūsdienu Ziemassvētku tradīciju, kas tiek sniegti radioraidījumu un mājas lapu veidošanai, ir jāatsedz to kopējais raksturs un pirmssākumi.