Betlejemskie Światlo Pokoju ORF´u

Betlejemskie Światlo Pokoju ORF´u

Skauci z Wiednia przekazują od 1989 r. do ponad 20 państw europejskich tak zwane "Betlejemskie Światlo Pokoju ORF´u". W roku 2000 dotarło ono też po raz pierwszy do Ameryki Północnej.

Pomysł „Betlejemskiego Światla Pokoju ORF´u“ ma ścisly zwiazek z narodzeniem Jezusa. Przypominać ma ono orędzie pokoju przekazane pasterzom przed ponad 2000 lat. Zblizające sie święta Bożego Narodzenia powinny pobudzić wszystkich do propagowania tej idei.

Już od samego początku (1986 r.) wiele osób włącza się do akcji przekazywania innym Swiatła Pokoju w służbie pokojowego współżycia. Istotne znaczenie ma więc ustalenie z wszystkimi zaangazowanymi osobami wzgl. grupami wspólnego terminu oraz ewentualna koordynacja uroczystego przekazywania Światła osobistościom państwowym i kościelnym.

Należy tworzyć symbole, aby pielegnować wspólnotę, kiedy nadarza się odpowiednia okazja. Informacje o tym nowym zwyczaju, o jego źrodłach i tym, co nas łaczy powinny być dołączane do wszystkich przesyłek i odpowiednich stron internetowych.