Mirovno svetlo iz Betlehema

Mirovno svetlo iz Betlehema

"Mirovno svetlo iz Betlehema" ORF-a (Austrijske RTV) od 1989 g. šalje izvidjače iz Beča u više od 20 evropskih zemalja. Godine 2000 uspelo je da ih se po prvi put pošalje u Severnu Ameriku.

Ideja za „Mirovno svetlo iz Betlehema“ usko je povezana s Hristovim Rodjenjem. Ona podseća na objavu mira na pastirskim livadama pre 2000 godina. Neposredna blizina božićnih praznika je ono čemu treba da se teži u širenju ideje medju ljudima.

Od početka širenja „Mirovnog svetla iz Betlehema“ (1986) su se mnogi ljudi stavili u službu miroljubive koegzistencije. Zato je svrsishodno da se s tim ljudima odnosno grupama teži zajedničkom terminu predaje i da se eventualno koordinira svečana predaja, kako svetovnim tako i crkovnim licima.

U odgovarajućim situacijama može da se iskoristi ovaj simvol da bi se održala ova tradicija. Putokazi za ovaj moderan božićni običaj trebaju da naglašavaju i njegovu ideju o zajedništvu i njegove korene u svim materijalima koji se šalju poštom, kao i na Internet-stranicama.