Svetlo mieru z Betlehema

Svetlo mieru z Betlehema

"Svetlo mieru z Betlehema" roznášajú skauti už od roku 1989 z centra ORF /Rakúskeho rozhlasu a televízie/ vo Viedni do viac než 20 krajín Európy. V roku 2000 poputovalo toto svetlo prvýkrát až do Severnej Ameriky.

Myšlienka šírenia "Svetla mieru z Betlehema" z ORF je úzko spätá s Ježišovým narodením. Pripomína nám zvestovanie pastierov na poliach pri Betlehem pred vyše 2000 rokmi. Snahou nás všetkých by preto malo byť, aby sa toto svetlo mieru šírilo bezprostredne pred vianočnými sviatkami.

Už od samého začiatku putovania svetla mieru /od roku 1986/ sa veľa ľudí dáva do služieb mierového spolužitia. Je preto zmysluplné dohodnúť so všetkými týmito jednotlivcami alebo skupinami ľudí spoločný časový harmonogram a tento aj dodržať, prípadne koordinovať aj spoločný termín slávnostného odovzdávania tohto svetla svetským i cirkevným hodnostárom.

Vzhľadom na uvedené súvislosti by bolo najvhodnejšie šíriť toto symbolické svetlo v spomínanom časovom termíne. Vo všetkých rozhlasových a televíznych reláciách, ako aj na stránkach internetu by sa malo poukazovať na pôvod tejto novej vianočnej tradície, ktorá nás všetkých spája.